Menu

BTSW blij met eindrapport IGZ - Geen misstanden geconstateerd, integriteit niet ter discussie

BTSW blij met eindrapport IGZ - Geen misstanden geconstateerd, integriteit niet ter discussie

BURG-HAAMSTEDE, 30 oktober 2017. Het Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW) is blij met het onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gedaan naar het functioneren van BTSW. Uit het eindrapport van de Inspectie, dat BTSW zelf op haar website publiceert, blijkt dat er bij BTSW geen sprake is van misstanden of integriteitsissues, zoals het afgelopen jaar in diverse perspublicaties ten onrechte is beweerd.

BTSW was verheugd toen de IGZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, begin dit jaar het initiatief nam tot een uitgebreid onderzoek bij BTSW. Aanleiding voor dit onderzoek vormde “een aantal anonieme meldingen en de recente media-aandacht”. Opvallend was dat er noch bij IGZ, noch bij BTSW zelf klachten waren binnengekomen over het bureau. BTSW richt zich op psychologische hulpverlening, zakelijke dienstverlening, opleidingen en training en coaching.

‘Integriteit voorop’
“Integriteit staat bij ons voorop in al ons handelen en werk, dus de anonieme beschuldigingen in de media hebben ons diep geraakt. Daarom waren we ook zo blij met het onderzoek van de IGZ. Ook de Inspectie heeft nu geconstateerd dat van de negatieve suggesties, als zou er sprake zijn van misstanden bij BTSW, uit de lucht waren gegrepen”, aldus BTSW-directeur Rini Stoutjesdijk in een reactie op het eindrapport van de IGZ. Het onderzoek van de Inspectie had zowel op het bureau betrekking als haar directie.

BTSW blij met verbeterpunten IGZ
BTSW is ook blij met de verbetersuggesties die de IGZ heeft gedaan. Zij zullen bijdragen aan het doel dat ook toekomstige cliënten in de toekomst de best mogelijke zorg krijgen. “Uiteraard nemen we de aanbevelingen en verbetersuggesties over want ze zijn voor ons zeer waardevol”, aldus Rini Stoutjesdijk. “De IGZ heeft als onderdeel van haar onderzoek BTSW twee keer bezocht: in mei en juli. Bij het tweede bezoek waren de meeste verbeterpunten inmiddels doorgevoerd. In dat opzicht is het eindrapport, zoals het er nu ligt, al op een aantal punten achterhaald.”

BTSW onderschrijft aanbevelingen IGZ
BTSW onderschrijft de aanbevelingen van de Inspectie. “Het onderzoek van de inspectie heeft onder meer opgeleverd dat we ons nóg bewuster zijn geworden van onze beroepshouding. Wij worden als bureau door ‘iedereen’ getoetst: klanten, audits, inspectie, media. Het bewijst dat wij in een open en transparante samenleving leven en werken en dat is goed. Het inspectierapport is voor ons een extra prikkel om juist op dit punt nóg professioneler met ons vak om te gaan en daarover verantwoording af te leggen.”

BTSW heeft maatregelen genomen
Op een vijftal punten van procedurele aard (kwaliteitsstatuut, klachtenregeling, cliëntenmedezeggenschap, regiebehandelaar, dossier) heeft de Inspectie tekortkomingen geconstateerd. De Inspectie verwacht dat BTSW maatregelen neemt om de tekortkomingen per 1 december 2017 weg te nemen. BTSW heeft deze maatregelen inmiddels genomen en zal de Inspectie daarover vóór 1 december berichten.

Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Rini Stoutjesdijk, directeur BTSW. Telefoon: 0111-658531

 

Klik hier voor het: BTSW IGZ rapport oktober 2017

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij