Menu

De perikelen van de huidige Jeugdzorg

De perikelen van de huidige Jeugdzorg

Hoe staat het met de jeugdzorg?

De Jeugdwet is in 2015 veranderd: zorgtaken zijn van het Rijk overgenomen door de gemeenten. Het idee is dat de gemeenten de zorg goedkoper kunnen verlenen, omdat ze dichter bij hun inwoners staan en op deze manier eerder kunnen ingrijpen. Echter, kwam er na deze verandering in de Jeugdwet meer vraag naar jeugdhulp én werd de zorg duurder – een toename van 16% in de vraag én in de prijzen. Tevens duurt de jeugdhulp per cliënt tegenwoordig langer, waardoor de uitstroom trager verloopt en bijdraagt aan de hogere kosten.

In de afgelopen jaren hebben alle aanbieders van jeugdzorg een contract van de gemeenten gekregen, waardoor er veel nieuwe zorgaanbieders in de jeugdzorg bij gekomen zijn. Helaas zaten hier ook slecht willende zorgaanbieders tussen, welke hun eigen zakken vulden met zorggeld. Dit werd onlangs door het Informatie Knooppunt Zorgfraude geconstateerd. De toegenomen autonomie van zorgaanbieders is dus ten koste gegaan van een belangrijk doel van de jeugdzorg, namelijk jongvolwassenen in hun ‘eigen kracht zetten’ of om hen ‘zelfredzaam’ te maken. Daarnaast hebben veel instellingen flinke wachtlijsten die ver over de treeknorm van veertien weken gaan. Dit schreef het NJI al in 2017, maar blijkt nog steeds een relevant probleem. Verschillende onderzoeken vinden bovendien dat de problematiek van jongeren wanneer zij uitstromen nog steeds in het klinische gebied valt.

Uit een onderzoek van AEF naar jeugdhulp blijkt dat de gemeenten verschillende maatregelen kunnen nemen om de Jeugdwet beter uit te voeren en hierdoor veel geld te besparen. Dit zijn o.a. het invoeren van praktijkondersteuners bij huisartsen, het tijdelijk doorstromen naar Wet langdurige zorg (Wlz) voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen en het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang of buitenschoolse opvang. Ook met deze bezuinigingen blijft een significant tekort van 1.3 tot 1.5 miljard euro bestaan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de jeugdzorg met flinke geldtekorten kampt en dat er een aantal uitdagingen zijn om aan te pakken, bijvoorbeeld kwaliteitsonderzoek.

BTSW heeft geen wachtlijsten, omdat we het belangrijk vinden om de jeugdigen echt te ontmoeten en snel en effectief verder te helpen. Dat is uniek en wordt mogelijk gemaakt door een sterk en flexibel team verspreid door heel Nederland. BTSW biedt bovendien wel de kwaliteit, die bij sommige jeugdzorginstellingen tekortschiet. De bedoeling van BTSW is dat we ons als hulpverleners overbodig maken, zodat jeugdigen snel vaardigheden ontwikkelen om op eigen benen te kunnen staan. BTSW werkt nauw samen met o.a. huisartsen, scholen, gemeenten en gecertificeerde instellingen. We bekijken eerst goed wat er aan de hand is en hoe we dat op de snelste manier kunnen oplossen. BTSW onderscheidt zich door breed te denken en eclectisch en cliëntgericht te werk gaan. Dit betekent dat wij de individuele situatie van elk cliënt nauwkeurig in acht nemen en hierdoor een gerichte behandeling op maat aan elk individu aanbieden.

 

 

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij