Menu

Veiligheidsbewustzijn en sociale veiligheid

Veiligheidsbewustzijn en sociale veiligheid

BTSW is op verschillende terreinen actief als het gaat om veiligheidsbewustzijn en sociale veiligheid. Recent onderzoek gepubliceerd door het CBS over arbeidsongevallen op de werkvloer in 2014 sluiten hier mooi op aan.

Jaarlijks vinden er 240.000 arbeidsongevallen plaats op de werkvloer. Bij 88.000 hiervan is er sprake van verzuim van minimaal 4 dagen en eventueel blijvend psychische (trauma) (26%) of fysiek letsel (60%). Vaak wordt bij veiligheid in eerste instantie gedacht aan fysieke veiligheid. Arbeidsongevallen bestaan over het algemeen uit vallen (29%), door een voorwerp geraakt worden (16%) en bekneld raken (12%). Dit vindt plaats op industriële locaties zoals fabrieken en werkplaatsen (26%), maar ook in zorginstellingen en in dienstverlenende sector (15%).

Naast de fysieke arbeidsongevallen komt ook de sociale veiligheid duidelijk naar voren als oorzaak (22%). Denk hierbij aan zowel verbale(pesten, bedreigen en discrimineren) als non-verbale (schoppen en bijten) agressie door anderen (klanten of collega’s) in de werkomgeving. Over het algemeen leidt dit tot meer psychische klachten, verzuim en minder effectiviteit op de werkvloer.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij